Online Manuscript Submission

    Less use of bipolar cautery can prevent post-laminectomy epidural fibrosis: An experimental study in rats
    Köksal Vaner1, Mercantepe Tolga2, Tümkaya Levent2, Öktem İbrahim Suat3
    1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi , Beyin Cerrahisi, Samsun , 2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji, Rize, 3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi , Beyin Cerrahisi, KayseriCreate Account | Login | Forgot My Password