Online Manuscript Submission

    Safety analysis of simultaneous cranioplasty and ventriculoperitoneal shunt placement
    Zhang Xiangtong1, Fang Xiaofeng1, Gao Aili2, Guan Dong3, Guo Chunmei1, Wang Sen1, Chen Yongan1, Zhao Boxian1, Yang Kongbin1, Hu Enxi1, Liang Hongsheng1, Hu fulan4
    1The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Department of Neurosurgery, Harbin, 2Northeast Agricultural University, School of Life Science, Harbin, 3Qingdao Hiser Medical Group, Department of neurosurgery, Qingdao, 4Shenzhen University Health Science Center, School of Public Health, ShenzhenCreate Account | Login | Forgot My Password