Online Manuscript Submission

    Hybrid Operating Room for the Treatment of Spetzler–Martin Grade III–V Brain Arteriovenous Malformation: An Institutional Experience
    Cheng Jiao2, Song Bingwei 1, He Liang 1, Yan Ke 1, Shen Linhai 1, Hu Kai2, Zhen Yong 1
    1Northern Jiangsu People’s Hospital Affiliated to Yangzhou University, Department of neursurgery, Yang zhou, 2The Yangzhou School of Clinical Medicine of Dalian Medical University, Department of neursurgery, Yang zhouCreate Account | Login | Forgot My Password