Main Page | About | Editorial Board | Advisory Board | Table of Contents | Archive | Search | Instructions to Authors | Contact  
2008, Volume 18, Number 1, Page(s) 035-038
[ Summary ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Behçet Hastalığı ile Birlikte Görülen Baziller Arter Anevrizma Olgusu: Olgu Sunumu
Ebru GERÇEK AKTAŞ1, Metin KAPLAN2, Mehmet Faik ÖZVEREN3
1,2Fırat Unıversity, Neurosurgery Department, Elazıg, Turkey
3Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Neurosurgery Department, Ankara, Turkey
Anahtar Kelimeler: Baziller trunk, Anevrizma, Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı (BH)'nda vasküler tutulum sıktır. Genellikle venöz sistem etkilenmekte olup arteryel sistem oldukça az tutulmaktadır. BH‘da intrakraniyal anevrizma oluşması çok nadirdir. İntrakranyal anevrizmalar literatürdeki olguların çoğunda anterior serebral dolaşımda bildirilmiştir. Otuzsekiz yaşında 4 yıldır BH tanısı ile takip edilen erkek hasta akut başağrısı ile başvurdu. Bilgisayarlı beyin tomografisinde spontan subaraknoid kanama görüldü. Serebral anjiyografi sırasında anevrizması rüptüre olan olguda baziler arter anevrizması saptandı ve bir gün sonra öldü. Literatürde BH ile birlikte görülen posterior sirkülasyon anevrizması olgularına eklenmesi amacıyla bu olgu sunulmaktadır.

[ Summary ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Get it on Google Play