Turkish Neurosurgery
The potential value of Adipose Tissue-Derived((rAT)) Mesenchymal Stem Cells (MSCs)
Huajiang DONG1, Gang LI1, Hong-Jun DING1, Yuechen LUO1, Mingliang ZHAO1, Ling LIN1
1Tianjin Pingjin hospital, Neurological Hospital, tianjin,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.21566-17.0


Corresponding author : Huajiang DONG