Turkish Neurosurgery
Selective Spinal Nerve Block in Ilioinguinal, Iliohypogastric and Genitofemoral Neuralgia
Ahmet Kale1, Hande Aytuluk2, Hande Aytuluk3, Isa Cam4, Gulfem Basol1, Bahar Sunnetci1
1Derince Training and Research Hospital, Gynecology & Obstetrics, Kocaeli,
2Derince Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli,
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Anatomy, Kocaeli,
4Derince Training and Research Hospital, Radiology, Kocaeli,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.23990-18.1

Aim:Periferik sinir bloklarına yanıtsız kasık ağrısının tedavisinde selektif spinal sinir bloklarının etkinliğinin değerlendirilmesi. To seek the efficacy of selective spinal nerve blocks in the treatment of groin pain that are irresponsive to peripheral nerve blocks. Material and Methods:Bu çalışma 2017 ve 2018 yılları arasında ilioinguinal, iliohipogastrik ve genitofemoral nevralji tanısıyla tedavi edilen 17 hastayı kapsamaktadır. The study comprised 17 patients with ilioinguinal, iliohypogastric, and genitofemoral neuralgias treated between 2017 and 2018.Results:Tüm hastalara kör veya ultrason yardımlı tekniklerle tanısal periferik sinir blokları ve/veya TAP blok uygulandı. Periferik sinir bloklarına yanıt alınamayan 4 hastaya T12 ve L1 selektif spinal sinir bloğu uygulandı. Bu 4 hastanın hepsinde yeterli sonuç elde edildi. All patients received diagnostic peripheral nerve blocks and/or TAP blocks with blind or ultrasound-guided techniques. Four patients had ineffectual peripheral nerve blocks, after which they underwent T12 and L1 selective spinal nerve blocks. All four patients had satisfactory results. Conclusion:Ilioinguinal, iliohipogastrik, ve genitofemoral nevraljilerde, periferik sinir blokları etkisiz ise, sinir trasesinde daha üst seviyelerde bir lezyon, lomber pleksus lezyonu veya L1 radikülopatisi düşünülmelidir. Cerrahiye karar vermeden önce daha üst seviyelerden sinir blokları uygulanmalıdır. If distal peripheral nerve blocks are ineffective, an upper level nerve lesion, a lesion in the lumbar plexus or an L1 radiculopathy should be considered in ilioinguinal, iliohypogastric, and genitofemoral neuralgias. Upper level nerve blocks should be performed before deciding on surgery.

Corresponding author : Hande Aytuluk