Turkish Neurosurgery
How safe is the use of intrathecal fluorescein? An experimental study
Mahmut Camlar1, Turk Caglar1, Oltulu Fatih2, Oren Merve3, Buhur Aylin 2, Yigitturk Gurkan 2, Ozer Fusun1, Gazioglu Nurperi4
1University of Health Sciences Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Neurosurgery, Izmir,
2Ege University, Histology and Embryology , Izmir,
3Erzurum Provincial Health Directorate, Public Health Services Presidency, Erzurum,
4Istanbul Bilim University, Neurosurgery, Istanbul,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.24085-18.3

Aim:Beyin omurilik sıvısı (BOS) fistüllerinin kaynağını tespit etmek için bazı merkezlerde kullanılan intratekal florescein ile ilgili başarılı sonuçlar bildirmiştir. Intratekal floresein uygulaması çeşitli komplikasyonlarla ilişkili olabilir. Çalışmamızda fluoresceinin sinir dokuları üzerindeki etkisini histolojik olarak araştırdık.Material and Methods:Çalışmamızda florescein-sodyumun nöral dokudaki etkileri çalışıldı. Yirmi bir adet Wistar sıçanı rastgele üç deney grubuna ayrıldı: kontrol (grup 1) ve farklı dozlarda florescein-sodyum grupları (grup 2 ve 3). Kontrol grubunda kraniyektomi sonrası loop mikroskop yardımıyla durotomi yapıldı ve beyin dokusu üzerine spongostan yerleştirilerek kapatıldı. Çalışma gruplarında aynı prosedür gerçekleştirildi, ancak dura açıldıktan sonra, % 0.02 mg (grup 2) ve% 0.2 (grup 3) florescein sodyum ile ıslatılmış bir spongostan yerleştirilerek kaplandı. Ameliyattan üç hafta sonra tüm deney hayvanları sakrifiye edildi ve histopatolojik değerlendirmeler yapıldı.Results:Fluorescein uygulanan sıçanların nöronlarında doza bağımlı bir şekilde apoptoz ortaya çıktığı gözlendi. Nöron ve nöroglial hücre TUNEL boyamasının üç grup arasında istatistiksel olarak farklı olduğu belirlendi (P <0.001). Bizim sonuçlarımız, fluoreseinin apoptozisi indüklediğini ve doza bağımlı bir şekilde artmış nükleer faktör kappa beta (NF-κβ) ekspresyonu ile sonuçlandığını göstermiştir.Conclusion:Fluoresein sodyum, CSF fistülleri için cerrahi sırasında kullanılabilen bir seçenektir. Ancak, literatürde güvenilirliği ile ilgili bilgiler yetersizdir. Çalışmamız, bu ajanın güvenilirliği konusunda yeni çalışmaların geliştirilmesi için umut vaad etmektedir.

Corresponding author : Mahmut Camlar