Turkish Neurosurgery
Suggestions to 14-3-3zeta Positive Cells Show More Tumorigenic Characters in Human Glioblastoma
Ding Hongjun1, Zhang Chunze3, He Feng1, Chen Long1
1Tianjin University, Department of Biomedical Engineering, Tianjin,
2Tianjin Public Security Profession College, Tianjin,
3Tianjin Union Medical Center, Department of Colorectal Surgery, Tianjin,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.25760-19.2


Corresponding author : Chen Long